Articles Comments

KARAGIOZA » Archive

Ето как изглежда зависимостта между физическото дразнение, а именно звуковото налягане, и слуховото усещане, а именно ниво на звуковото налягане:

Ето как изглежда зависимостта между физическото дразнение, а именно звуковото налягане, и слуховото усещане, а именно ниво на звуковото налягане:

Звуков източник Звуково налягане (Pa) Ниво на звуковото налягане* (dB, A-Weighted) излитане на ракета 100,000 194 рееактивен самолет 2,000 160 витлов самолет 200 140 парен чук 20 120 тежкотоварен камион 2 100 шумен офис, интензивен трафик 0.2 80 разговор 0.02 60 природни звуци, тихо място 0.002 40 шумолене на листа 0.0002 20 праг на чуваемост, изключително тих звук, например цъкане на ръчен часовник, чуваемо само от обигран слух 0.00002 0 Както се вижда от графиката, звуковото налягане се измерва в Pa – паскали, а нивото на звуково налягане, което се доближава до реалното слухово усещане – в децибели – dB.  Нива от порядъка около 0 dB са прага … Read entire article »

Filed under: Sound theory

Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Това е показване на една допълнителна нелинейност на човешкия слух – той е най-чувствителен в областта на средните и средно високите честоти, и по-нечувствителен в областта на ниските и частично на високите честоти. А кривите са толкова, защото показват различната степен на нелинейност в чувствителността на слуха в зависимост от интензивността на звука. Казано на “български”, по-силните звуци се чуват по-линейно, по-равно, т.е. звук с еднаква сила, но с различна височина /честота/, ако е … Read entire article »

Filed under: Sound theory

J I T TE R

J I T TE R

    Вместо непрекъснато отразяване на аналоговата вълна като променливо набраздяване на повърхност, променлив магнитен поток, променлива прозрачност на целулоидна лента и т.н, при цифровия звукозапис имаме дискретизация, извършваща се чрез замерване на аналоговото ниво през определен период от време – например 44100 пъти в секунда. Това е честотата на семплиране на звука, или семплираща честота. За това в съответния момент да се извърши замерване на нивото се грижи генератор на тактови импулси, който поражда … Read entire article »

Filed under: digital audio, Sound theory

ЦИФРОВИ ИНТЕРФЕЙСИ

ЦИФРОВИ ИНТЕРФЕЙСИ

ВАЖНО: Типът конектор /и свързващ кабел/ е едно, а интерфейсът – друго!! Не трябва да се бъркат! AES – 3 , S/PDIF Основният цифров интерфейс за двуканална комутация е AES/EBU, или по-късно възприет като абревиатура AES-3. /конектор №1 от снимката/. Първоначално възникнал като 16 и 20 битов, впоследствие доразвит до поддръжка на 24 бита – 44,1 или 48 kHz семплираща честота моно или стерео. Използваният конектор е XLR, или както е познат жаргонно – канон. Изходът е … Read entire article »

Filed under: digital audio, Sound theory